1. Asaram Bapu
 2. Radhe Maa
 3. Sachinand Giri alias Sachin Datta
 4. Gurmeet Ram Rahim Singh
 5. Icchadhari Bhimanand
 6. Malkhan Singh
 7. Narayan Sai
 8. Rampal
 9. Acharya Kushmuni
 10. Swami Aseemanand
 11. Brihaspati Giri
 12. Om Namah Shivay Baba
 13. Nirmal Baba
 14. Om Baba